Spelbegeleiding

Spelbegeleiding is een vorm van hulpverlening voor jonge kinderen (in de basisschoolleeftijd). In het aanmeldingstraject wordt vaak een spelobservatie gedaan bij kinderen en/of psychologisch onderzoek. Hieruit kan naar voren komen dat er naast advisering aan ouders in ouderbegeleiding ook spelbegeleiding voor een kind zelf nodig is.

Spelbegeleiding is een manier van werken met kinderen, waarin spelenderwijs gewerkt wordt aan voor het kind belangrijke thema’s. Bijvoorbeeld angst en onzekerheid, faalangst, moeite om anderen te vertrouwen, uitdagend of koppig gedrag, verwerking van ruzies/conflicten of andere voor het kind ingrijpende gebeurtenissen zoals scheiding. Kinderen verwerken veel in hun spel en laten in het contact met de hulpverlener veel zien van hun gedragspatronen. In het spel en door korte gesprekjes, oefeningen en opdrachten helpen wij een kind meer in evenwicht te komen, emoties te verwerken en te groeien in zelfvertrouwen.

Wanneer de hulpvraag van een kind complex is, verwijzen wij door naar een gespecialiseerd speltherapeut.

Binnen de spelbegeleiding wordt onder andere gebruik gemaakt van de volgende methoden:

  • Vrienden-programma (angst)
  • Werkboek: ‘’Wat kun je doen als je snel boos bent’
  • Het Vollehoofdenboek
  • Het emotie-spel
  • Het 3-huisjesspel
  • Stop-denk-doe-spel
  • Methode ‘Bedwing je dwang’
  • Methode ‘Denken + doen = durven’