Fides is een vrijgevestigde hulpverleningspraktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen, die sinds 2006 gevestigd is in Barneveld. De praktijk is opgezet door Janneke Schouten (orthopedagoog en gz-psycholoog) en Alieke Verwoerd (maatschappelijk werker). Per 1 juli 2019 is de praktijk van Janneke Schouten.
Graag nodigen wij u uit om een kijkje te nemen op onze website!

Welkom bij Fides

Over ons

Fides is een eenmanszaak van Janneke Schouten (orthopedagoog/gz-psycholoog). In onze vrijgevestigde praktijk wordt gewerkt vanuit een Bijbelse visie, die wij onder het kopje ‘visie’ met u willen delen.

Wij hebben veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen, jongeren en volwassenen. Tevens zijn wij deskundig in het begeleiden van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Wij bieden deze ervaring ook aan in voorzieningen met deze doelgroep en binnen scholen.

We werken met een klein team van vaste medewerkers. Daarnaast werken wij samen met enkele collega’s met een eigen praktijk, die in onze praktijk werkzaamheden voor ons doen. Desgewenst overleggen wij met externe deskundigen.

Wij stellen de vaste medewerkers graag aan u voor!

https://www.fideshulpverlening.nl/wp-content/uploads/2019/11/0810-095313-1016_GM-500x300.jpg

Onze collega's

Medewerkers

Fides is een eensmanszaak van Janneke Schouten (orthopedagoog/gz-psycholoog). In onze vrijgevestigde praktijk wordt gewerkt vanuit een Bijbelse visie, die wij onder het kopje ‘visie’ met u willen delen. Wij hebben veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen, jongeren en volwassenen. Tevens zijn wij deskundig in het begeleiden van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Wij bieden deze ervaring ook aan in voorzieningen met deze doelgroep en binnen scholen.

We werken met een klein team van vaste medewerkers. Daarnaast werken wij samen met enkele collega’s met een eigen praktijk, die in onze praktijk werkzaamheden voor ons doen. Desgewenst overleggen wij met externe deskundigen.De vaste medewerkers stellen zich graag aan u voor!

Janneke Schouten

Orthopedagoog / GZ-Psycholoog

Lees verder ...

Catharina Nouwen-de Jong

Orthopedagoog

Lees verder ...

Henriëtte Hazeleger

Administratief medewerkster

Lees verder ...

Wilma Groenewegen

Coach

Lees verder ...

Marjolijn Westerink-van Steenbergen

Orthopedagoog

Lees verder ...

Gerdien Jansen

Orthopedagoog Generalist

Lees verder ...

Rianne Burgers

Orthopedagoog

Lees verder ...

Geertrude Zwemer-Baijense

Orthopedagoog

Lees verder ...

Ellen Kroon-van Steenbergen

Secretaresse

Lees verder ...

Anne-Wil van Ark

Orthopedagoog

Lees verder ...

Hinke Blok-van de Kieft

Maatschappelijk werker / kwaliteitsmedewerker

Lees verder ...

Andrea Koetsier-Riezebos

Orthopedagoog

Lees verder ...

Willemien Voortman-Wisselink

Psycholoog NIP

Lees verder ...

Wij hebben momenteel een vacature, voor meer informatie klikt u hier.

vertrouwen - overtuiging - betrouwbaarheid - geloofwaardigheid

Visie

Het woord ‘Fides’ is een Latijns woord, dat vertaald kan worden met woorden als ‘vertrouwen op’, ‘overtuiging’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘geloofwaardigheid’. Het is in onze visie belangrijk dat deze begrippen gestalte krijgen in de dagelijkse omgang met mensen. Medemenselijkheid en aandachtige betrokkenheid zijn voor ieder mens die in een moeilijke situatie in het leven verkeert nodig. Vanuit deze visie willen wij binnen Fides werken aan het herstel van vertrouwen tussen mensen onderling en van mensen in zichzelf, wat alleen werkelijk kan in afhankelijkheid en met de hulp van de Heere. Binnen onze hulpverlening is er aandacht voor levens- en geloofsvragen, waarbij wij vanuit een Bijbels kader willen meedenken.

Het heeft voor ons een meerwaarde om de mens te zien in de context, waarin hij leeft. De mens is in onze visie in relatie geschapen, wat maakt dat “twee beter zijn dan één” (zie Prediker 4). Hoe complex relaties met anderen ook kunnen zijn, wij proberen deze relaties zo mogelijk te gebruiken als krachtbron om samen verder te kunnen gaan in het leven.

Veel van de mensen die hulp bij ons vragen, hebben een christelijke of reformatorische levensovertuiging. Ook mensen met een andere levensovertuiging kunnen hulp bij ons vragen. Wij kijken bij iedere aanmelding naar uw individuele situatie en stemmen met u af waarin wij u van dienst kunnen zijn.

Hoe wij werken

Onze hulp bieden wij bij ons op kantoor in Barneveld. Bij vragen vanuit een school of instelling kunnen wij diensten op locatie bieden.

Na één of twee oriënterende gesprekken, maken wij met u afspraken over het vervolg van de hulpverlening, waarna de hulp start. Regelmatig zullen wij met u bespreken of de hulpverlening naar tevredenheid is. Zo nodig zoeken wij met u naar passende hulp elders.

Voor onze algemene voorwaarden klik hier

Hoe wij u kunnen helpen

Wat wij doen

Psychologische hulpverlening

Fides biedt psychologische begeleiding/behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen. Dit kan gaan over allerlei vragen die u hebt met betrekking tot uzelf, uw kind en/of uw omgeving. ...

Lees verder

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reproces­sing) is een behandelmethode voor het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen ...

Lees verder

Ouderbegeleiding

Als ouders kunt u zorgen hebben over uw kind: uw kind heeft weinig aansluiting bij andere kinderen of binnen het gezin, u moet steeds maar corrigeren …

Lees verder

Psycho educatie

Soms is het zo dat er op basis van gesprekken en onderzoek een diagnose gesteld wordt bij u of uw kind. Het is belangrijk dat u goed weet wat deze diagnose inhoudt. ...

Lees verder

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek bestaat uit het afnemen van tests en vragenlijsten met als doel de problemen of klachten van een kind of volwassene ...

Lees verder

EFT Relatietherapie

EFT is een model voor relatietherapie, ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar echtparen en heeft gezocht naar een effectieve manier om de verbinding te herstellen of te verbeteren. Zij heeft die inzichten bijeen gebracht in EFT. Inmiddels is EFT de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief. De basis van EFT is ...

Lees verder

Spelbegeleiding

Spelbegeleiding is een manier van werken met kinderen, waarin spelenderwijs gewerkt wordt aan voor het kind belangrijke thema’s. ...

Lees verder

Hulpvraagverduidelijking en indicaties

Soms weet u zelf niet goed welke hulp voor u het beste zou zijn of is het nodig dat andere hulpverleningsorganisaties bij uw situatie betrokken worden. ...

Lees verder

Scholen en voorzieningen

Door de ruime ervaring binnen de gehandicaptenzorg en het onderwijs zijn medewerkers van Fides inzetbaar op diverse projecten. ...

Lees verder

Psychomotorische therapie (PMT)

Leerzaam en leuk voor kinderen/jongeren, een uitdaging voor volwassenen. PMT is een ervaringsgerichte behandelvorm voor psychosociale problemen. ...

Lees verder

Coaching

Door coaching krijg je meer inzicht in je eigen denken, gevoel en handelen. Je ontdekt wie je bent, wat jouw talenten zijn, wat je wilt, waar je nu staat, maar vooral waar je naar toe wilt, maar ook hoe je daar kunt komen.

Lees verder

Kosten

Kosten tot 18 jaar

Sinds 2015 wordt de hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders vergoed door de gemeente waar u woont, mits de organisatie een contract heeft met uw gemeente. Binnen Fides hebben wij een contract met de gemeenten binnen de FoodValley. Woont u in Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel of Veenendaal? Dan vergoedt uw gemeente behandelingen binnen de Jeugd GGZ bij Fides, op voorwaarde dat jongeren een verwijzing of beschikking hebben. Dit kunt u aanvragen bij uw (huis)arts, een medische specialist of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). U betaalt dan dus niets voor de behandeling. Wij kunnen u helpen met uitzoeken hoe u regelt dat u de vergoeding voor Jeugd GGZ van uw gemeente regelt. Woont u in een andere gemeente, dan is het raadzaam om eerst met uw gemeente te overleggen over mogelijkheden van vergoeding van de zorg bij Fides. Meestentijds wordt dan namelijk verwezen naar organisaties waar de gemeente wel een contract mee heeft.
Ook is het mogelijk om de hulpverlening aan uw kind en/of ouderbegeleiding zelf te betalen. Wij rekenen hiervoor € 72,50 per uur. Bent u gemoedsbezwaard, dan is er ook de mogelijkheid om de jeugdzorg vanuit de gemeente vergoed te krijgen. Wij bespreken eerst met u of u dit wel of niet wenst.

Kosten vanaf 18 jaar

Binnen onze praktijk zijn er verschillende mogelijkheden van begeleiding vanaf 18 jaar. Enerzijds door onze GZ-psycholoog die vergoed wordt vanuit de basis GGZ. Een volgende optie is begeleiding door onze psycholoog, die vergoed wordt door Prolife en Zilveren Kruis zorgverzekeringen. En het is mogelijk om begeleiding te krijgen van onze maatschappelijk werker, die niet wordt vergoed.

Behandeling die vergoed wordt
Wordt u behandeld binnen de Basis GGZ? Dan krijgt u een behandeling van 6, 9 of 15 gesprekken. Het aantal gesprekken hangt af van uw klachten en van het advies van uw huisarts. U krijgt 100% van uw behandeling bij ons vergoed. Er gelden wel 3 voorwaarden:

1. U heeft een verwijzing van uw (huis)arts
Zonder verwijzing van de huisarts kunnen wij u wel behandelen, maar dan betaalt u de rekening zelf.

2. Wij hebben een contract met uw zorgverzekeraar
Met alle grote zorgverzekeraars hebben wij een contract waarbij onze GZ-psycholoog vergoed wordt. Met Prolife en Zilveren Kruis hebben we een contract waarbij naast onze GZ-psycholoog, onze psychologen en orthopedagogen vergoed worden. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar uw behandeling betaalt. Natuurlijk moet u nog wel uw eigen risico betalen. Het is raadzaam om bij uw zorgverzekering de vergoeding na te vragen voor de start van de behandeling.

3. Uw klachten vallen binnen de verzekering van uw zorgverzekeraar
We adviseren u om aan uw zorgverzekeraar te vragen of er voorwaarden gelden voor uw behandeling. Verzekeraars vergoeden namelijk niet alle klachten of problemen. De volgende problemen worden bijvoorbeeld meestal niet vergoed:

- Aanpassingsstoornissen. Bijvoorbeeld overspannenheid of gestagneerde rouw.
- Problemen met het omgaan met een chronische ziekte.
- Relatieproblemen.

 

Behandeling die niet vergoed wordt

Begeleidingsgesprekken

  • Begeleidingsgesprekken door maatschappelijk werker.
  • Begeleidingsgesprekken door psycholoog of orthopedagoog, wanneer u niet verzekerd bent bij Prolife of Zilveren Kruis.
    Worden uw gesprekken niet vergoed door de verzekering, dan betaalt u in 2020 € 72,50 per uur. In enkele gevallen wordt dit vergoed in de aanvullende pakketten van de zorgverzekeraars onder de noemer ‘psychosociale hulpverlening’. Wij adviseren u dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar. U krijgt dan zelf de factuur per mail, u betaalt deze zelf aan Fides, waarna u deze kunt indienen voor een (gedeeltelijke) vergoeding.
  • Begeleidingsgesprekken met de coach. Coaching valt niet onder de verzekering dus zult u in alle gevallen zelf moeten betalen. De kosten hiervoor zijn € 55,00 per uur.

Psychologisch onderzoek
Wanneer psychologisch onderzoek onderdeel uitmaakt van de behandeling is het onder voorwaarden mogelijk om dit vergoed te krijgen van de zorgverzekering. In veel gevallen moet een onderzoek zelf betaald worden. Wij rekenen voor een IQ-onderzoek € 435,- inclusief de rapportage en een adviesgesprek. Voor uitgebreid onderzoek (IQ, sociaal-emotioneel of ADHD-/autisme-onderzoek) is dit € 870,-, inclusief de rapportage en het adviesgesprek.

Psychomotorische Therapie
Psychomotorische Therapie (PMT) wordt alleen vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. De PMT wordt niet via de gemeenten vergoed. Dit heeft te maken met het feit dat de vaktherapeuten, in een samenwerkingsverband met Fides, als zelfstandigen werken. Zij staan niet onder contract bij Fides en hebben zelf geen contracten met de gemeenten. In een enkel geval is het mogelijk om individuele afspraken te maken met de gemeente. Hier kunt u zelf navraag over doen bij het sociaal team. Meer informatie over de kosten van PMT vindt u hier.

Goed om te weten: hebt u geen zorgverzekering omdat u gemoedsbezwaard bent? Dan kunt u aan het einde van het jaar de totale factuur indienen bij Zorginstituut Nederland om eventueel het bedrag terug te krijgen. Dit betreft alleen de gesprekken met de GZ-psycholoog en uren van onderzoek; psychosociale hulpverlening wordt ook door het Zorginstituut Nederland meestentijds niet vergoed.

Wat als ik niet meer naar mijn afspraak kan komen?
Geef het uiterlijk 24 uur vóór uw afspraak aan ons door als u niet kunt komen. Zegt u het niet of niet op tijd af? Dan brengen wij het gesprek in rekening, uitgezonderd onvoorziene omstandigheden.

Wat als ik geen geld heb om de behandeling te betalen?
Wij overleggen graag met u over uw financiële situatie. Misschien kunnen wij u doorsturen naar een diaconale organisatie. Of misschien kunt u behandeld worden met een aangepast tarief. We vinden het belangrijk dat u behandeld kan worden als dat nodig is, ook als u niet genoeg geld hebt.

Tip: soms kan een burgerlijke of kerkelijke gemeente u financieel bijstaan. Bijvoorbeeld via de sociale dienst, WMO of diaconie.

De zorgverzekeraar vraagt vaak naar functies, registratienummers en lidmaatschap van beroepsverenigingen:
• Lid Beroepsvereniging van Professionals in Sociale Werk (BPSW);
• Lid Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO);
• Lid Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP);
• BIG-registratienummer 49063773325 (J.M.I. Schouten);
• Lid Nederlands Instituut van Psychologen (NIP, registratienummer 224260);
• NVO Generalist, reg.nr.G1025 (J.M.I.Schouten);
• AGB-code: praktijkcode 94064911, zorgverlenerscode J.M.I.Schouten 94004995;

Tevredenheid van onze cliënten

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel!

Wij proberen altijd zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw hulpvraag en u een behandeling te geven die bij u past. Om dit te bereiken, blijven wij ons verdiepen in wetenschappelijk verantwoorde methoden en technieken en scholen onze hulpverleners zich regelmatig bij.

Verwijsindex
Bij Fides maken wij gebruik van de verwijsindex. De verwijsindex is een soort adresboek met de contactgegevens van mensen die bij u en/of uw kind betrokken zijn. We willen u de meest passende hulp bieden. Als er meerdere mensen zijn die u of leden van uw gezin hulp bieden, willen we voorkomen dat ze langs elkaar heen werken en tegenstrijdige adviezen geven. Zodra uw kind (t/m 23 jaar) een intakegesprek heeft gehad wordt hij/zij geregistreerd in de verwijsindex. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website www.multisignaal.nl.

Wij vragen u af en toe een vragenlijst in te vullen
Met uw antwoorden op onze vragenlijsten kunnen wij meten of uw behandeling helpt en of u tevreden bent. Al onze cliënten krijgen vlak vóór en vlak na hun behandeling een vragenlijst. Duurt uw behandeling langer dan 4 maanden? Dan krijgt ook een tussentijdse vragenlijst. Uw antwoorden gebruiken we om uw behandeling te evalueren.

Goed om te weten: u krijgt de vragenlijsten digitaal. U krijgt een e-mail met een link en daarbij eenmalige inloggegevens. Hiermee kunt u de vragenlijst invullen. Bent u uw inloggegevens kwijt of zijn ze verlopen? Laat dit dan aan ons weten. Dan sturen wij nieuwe inloggegevens naar u op.

Wij moeten de vragenlijsten afnemen van de zorgverzekeraars
Wij hebben contracten met zorgverzekeraars, zodat zij uw behandeling vergoeden. De zorgverzekeraars stellen het afnemen van vragenlijsten als voorwaarde voor hun contract met ons. Via de vragenlijsten kunnen wij namelijk aantonen dat onze behandelingen helpen en dat onze cliënten tevreden zijn. Natuurlijk gebruiken we de resultaten ook zelf om onze behandelingen te blijven verbeteren.

Goed om te weten: niemand kan uw persoonlijke gegevens zien. De resultaten van de vragenlijsten maken wij anoniem. Zo weet u zeker dat niemand uw privésituatie kent.

Maar … wat als u niet tevreden bent?
We vinden het fijn als u eerlijk bent. Ook als u iets mist tijdens de behandeling of niet tevreden bent over onze dienstverlening. Uw klachten, tips en ideeën zien wij als een manier om onszelf te verbeteren. Vanaf het allereerste moment bent u welkom om uw feedback met ons de bespreken.

En als we er samen niet uit komen?
U kunt een officiële klacht indienen:

- Wilt u een klacht indienen over uw behandeling of ons gedrag?
Neem dan contact op met de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). Zij hebben een pool van klachtenfunctionarissen van Klacht & Company, die zorg zal dragen voor de opvang en bemiddeling bij klachten van cliënten als de zorgaanbieder in gesprek met de cliënt niet tot een oplossing komt.

Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht
Telefoon 030 232 24 07
www.nvo.nl
secretariaat@nvo.nl

- Wilt u een klacht indienen over onze inschrijving in het BIG-register?
Dan kunt u terecht bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg:

Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Telefoon: 070 340 54 17

Natuurlijk hopen wij dat het niet zover hoeft te komen en doen wij er alles aan om een probleem samen met u op te lossen.

Voor ons kwaliteitsstatuut klik hier

Voor onze privacy policy klik hier

Vragen? Stel ons die gerust!

Contact

Wij hebben momenteel vacatures, voor meer informatie klikt u hier.

E-mail: info@fideshulpverlening.nl
Op dit mailadres kunt u al uw algemene vragen stellen, een afspraak verzetten of een boodschap voor één van de collega’s achterlaten. Heeft u al begeleiding van één van de Fides-collega’s, dan kunt u ook om hun eigen mailadres vragen, zodat u rechtstreeks zaken kunt uitwisselen. Wij kunnen uw mail niet altijd direct beantwoorden. Meestal lukt het ons wel om binnen 5 werkdagen te reageren (sommige collega’s werken 1 of 2 dagen per week). Wilt u eerder een reactie? Dan kun u beter even bellen.

Telefoon: 0342 - 41 99 77
U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag tussen 09.30 en 16.30. Omdat we veel met mensen in gesprek zijn, lukt het ons niet altijd om de telefoon op te nemen. Neemt niemand de telefoon op? Laat dan uw naam, uw telefoonnummer en uw boodschap of vraag achter op het antwoordapparaat. Wij proberen uw boodschap diezelfde dag af te luisteren en de betreffende collega probeert u binnen 5 werkdagen terug te bellen.

Hoe meld ik me aan?
U kunt u aanmelden via de telefoon of via de e-mail. U heeft voor het eerste telefoongesprek nog geen doorverwijzing van een huisarts nodig. Voor de start van de hulpverlening heeft u wel een verwijzing nodig. Lees van tevoren de informatie over aanmelden door.

Kan ik ook een kort, eenmalig gesprek krijgen?
Ja! Dat kan via de telefoon. Stel ons uw vraag, dan denken wij even met u mee of u met uw vraag bij ons aan het juiste adres bent of dat u beter elders hulp kunt vragen. Wij denken dan met u mee welke mogelijkheden er zijn qua hulpverlening en vergoedingen. Wilt u liever uw vraag bespreken via de mail? Dat kan natuurlijk ook!

Waar vind ik meer informatie?
Bel ons gerust om uw vragen te stellen, of vul het contactformulier onderaan de pagina in. Wij staan graag voor u klaar!

 

Ja, ik wil me aanmelden. Wat nu?

Aanmelden

Stap 1. Aanmelding
U kunt u zich aanmelden via dit formulier. Natuurlijk kunt u ook bellen. U hebt hier nog geen doorverwijzing van een huisarts voor nodig. Lees wel van tevoren deze pagina door. Dan weet u precies wat u te wachten staat.

Stap 2. Telefonisch aanmeldgesprek
Na uw aanmelding, bellen wij u voor een gratis aanmeldgesprek. We bespreken onder andere:

1. Waarom wilt u hulp?
2. Welke hulp wilt u of raden wij u aan?
3. Wat kunnen wij voor u betekenen?
4. Vanaf wanneer kunt u bij ons hulp ontvangen?
5. Welke hulp wordt wel/niet vergoed?

Stap 3. Vragenlijsten
Na het aanmeldgesprek krijgt u een paar vragenlijsten van ons per post. Dit geeft ons een eerste inschatting tegen welke problemen u aanloopt, wat maakt dat wij u bij de intake gerichter kunnen adviseren.

Stap 4. Intakegesprek
Eerst vragen we u de ingevulde vragenlijsten terug te sturen. Bent u ouder dan 18 jaar en wilt u de zorg vergoed krijgen van de zorgverzekering? Dan vragen we u om een verwijsbrief van de huisarts voor de basis GGZ. Ben je onder de 18 jaar? Dan kan je een verwijzing via je (huis)arts of een beschikking bij het CJG aanvragen.  De verwijzing of beschikking moet bij Fides zijn willen we het intakegesprek kunnen plannen. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we uw hulpvraag. Nadat we gezamenlijk in een hulpverleningsplan hebben vastgelegd aan welke doelen zal worden gewerkt, gaat uw behandeling van start.

Goed om te weten: het kan een periode duren voordat we het intakegesprek met u kunnen plannen. Soms is er namelijk een wachtlijst vanwege een groot aantal aanmeldingen en afspraken in de contractering met de gemeenten en de zorgverzekeraars.
Meer informatie over de wachtlijst leest u hier. 

Wachtlijst

Op dit moment is er een wachtlijst met uitzondering van coachingsvragen. De minimale wachttijd is 12 weken. 

Voor jeugd
Voor actuele wachttijden kunt u contact opnemen met Fides via 0342-419977 of info@fideshulpverlening.nl.

Voor volwassenen
Voor actuele wachttijden kunt u contact opnemen met Fides via 0342-419977 of info@fideshulpverlening.nl.

Voor PMT:
Voor actuele wachttijden kunt u contact opnemen met Fides via 0342-419977 of info@fideshulpverlening.nl.

We proberen de wachtlijst zo kort mogelijk te houden!
Helaas weten we nooit van tevoren hoe veel aanmeldingen er komen. Hierdoor kunnen we niet voorkomen dat we met een wachtlijst moeten werken. Tijdens uw aanmelding vertellen wij altijd hoe groot de wachtlijst op dat moment is. U beslist dan zelf of u wilt wachten.

Goed om te weten: een wachtlijst kan onverwacht veranderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als we meer uren bezig zijn met een hulpvraag of een van onze hulpverleners ziek wordt.

Spoedaanvragen
Als uw hulpvraag niet langere tijd kan wachten vanwege ernstige klachten, is het raadzaam om te overleggen met uw huisarts. Uw huisarts kan in bepaalde omstandigheden overleg voeren met organisaties binnen de gespecialiseerde GGZ voor een spoedplek, waar uw behandeling direct gestart kan worden.

Contactformulier

Contactformulier
Vragen? Stel ze gerust! Wilt u aanmelden? Ook dat kan via het contactformulier.

Uw naam

-

Uw e-mail adres

-

Onderwerp

-

Uw bericht

-

Anti-Spam vraag