Scholen en voorzieningen

Door de ruime ervaring binnen de gehandicaptenzorg en het onderwijs zijn medewerkers van Fides inzetbaar op diverse projecten. Zo worden er diverse werkzaamheden verricht binnen instellingen voor gehandicaptenzorg zoals Siloah en de Schutse, en zorgboerderijen.
De werkzaamheden bestaan uit diagnostiek, begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en ondersteuning van teams in de begeleiding. Ook worden scholingen gegeven op diverse thema’s. In de afgelopen jaren zijn enkele trainingen voor sociale vaardigheden gegeven binnen scholen voor basisonderwijs en verwezen scholen voor basis- en voortgezet onderwijs door voor psychologisch onderzoek en begeleiding.
Scholen en voorzieningen kunnen een beroep op Fides doen voor projecten of langdurige inzet van orthopedagogen. In onderling overleg worden afspraken gemaakt over uren en kosten.