Psychosociale hulpverlening

Fides biedt psychologische begeleiding/behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen. Dit kan gaan over allerlei vragen die u hebt met betrekking tot uzelf, uw kind en/of uw omgeving. We proberen samen met u te werken aan het oplossen, verlichten of hanteerbaar maken van het problemen. Voor de zorgverzekering geldt dat psychologische behandeling alleen vergoed wordt als er sprake is van psychische klachten. Werk- en relatieproblemen en rouwverwerking worden niet vergoed. Dit dient u zelf te bekostigen.

Bij psychische klachten kunt u denken aan angsten, somberheid, depressie, gebrek aan zelfvertrouwen, stressklachten, trauma, sociale angst, perfectionisme, vermoeden van stoornissen als adhd, autisme, en dergelijke. Wij voeren zowel het onderzoek als de behandeling uit.

De gesprekken vinden over het algemeen op kantoor plaats, omdat daar in alle rust met elkaar gewerkt kan worden. In de meeste gevallen zullen de gesprekken individueel plaatsvinden. Indien gewenst kunnen ook anderen bij de hulpverlening betrokken worden (denk aan partner en/of kinderen).

In de gesprekken wordt gebruikt van diverse behandelvormen: contextueel werken, ‘een taal erbij’, spel, lichaamsgericht werken, EMDR, cognitieve gedragstherapie en andere bruikbare werk vormen. Daarin proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag die u hebt.