Psychologisch onderzoek

Op basis van een aanmeldingsgesprek adviseren wij soms psychologisch onderzoek, ook wel psychodiagnostiek genoemd. Fides heeft voor zowel kinderen als volwassenen de mogelijkheid voor onderzoek. Psychologisch onderzoek bestaat uit het afnemen van tests en vragenlijsten met als doel de problemen of klachten van een kind of volwassene en de mogelijke oorzaak daarvan beter in kaart te brengen. Tevens geeft het een beeld van de mogelijkheden en beperkingen van een kind, jongere of volwassene op verstandelijk, sociaal of emotioneel gebied. Vragen die aanleiding kunnen zijn voor onderzoek zijn: Wat zijn de verstandelijke mogelijkheden en beperkingen van mijn kind? Welke rol spelen concentratieproblemen in het gedrag van mijn kind? Hoe komt het dat ik moeite heb gevoelens en gedrag van anderen te begrijpen? Waar komen de angsten van mijn kind vandaan? Hoe komt het dat mijn kind sommige dingen heel goed kan, maar in andere dingen zoveel hulp nodig heeft? Welke woonomgeving adviseert u mijn zoon of dochter met een verstandelijke beperking?

Bij kinderen (en incidenteel bij volwassenen) worden ouders, familie en school soms betrokken. Bijvoorbeeld door gedragsvragenlijsten in te vullen over degene die getest wordt. Een psychologisch onderzoek duurt vaak in totaal een dagdeel en bestaat uit diverse onderdelen: gesprek, vragenlijsten, opdrachten en/of spel. De uitkomst van het onderzoek wordt in een verslag weergegeven en met u besproken. Op basis van het onderzoek worden adviezen gegeven die aansluiten op uw hulpvraag. Desgewenst kan de uitslag van het onderzoek besproken worden met andere betrokkenen zoals de leerkracht, werkgever of jobcoach.

Soms is het belangrijk een diagnose zoals ADHD, autisme, depressie of dergelijke te stellen omdat dit vervolgens weer richting geeft aan de adviezen en behandeling of begeleiding. Ook kan het onderdeel zijn van een indicatietraject naar het CIZ of Bureau Jeugdzorg. In het kader daarvan wordt op basis van het onderzoek een zogenaamde DSM-diagnose gesteld.