Psycho educatie

Soms is het zo dat er op basis van gesprekken en onderzoek een diagnose gesteld wordt bij u of uw kind, zoals bijvoorbeeld een autisme spectrumstoornis, ADHD, depressie, angststoornis en dergelijke. Het is belangrijk dat u goed weet wat deze diagnose inhoudt. Wij kunnen in enkele gesprekken met u doornemen wat een diagnose inhoudt, de verwerking hiervan, wat u ervan herkent bij uzelf of uw kind en hoe u hier in het dagelijkse leven mee om kunt gaan.

Naast individuele gesprekken zijn er bij voldoende aanmeldingen ook oudertrainingen in groepsverband voor ouders van kinderen met eenzelfde diagnose. In deze training wordt naast uitleg over bijvoorbeeld ADHD of ASS ook aandacht besteed aan de omgang met het kind. Praktische en pedagogische adviezen worden uitgewisseld tussen ouders onderling en met de hulpverlener.