Ouderbegeleiding

Als ouders kunt u zorgen hebben over uw kind: uw kind heeft weinig aansluiting bij andere kinderen of binnen het gezin, u moet steeds maar corrigeren of boos worden terwijl u dit niet wilt, het kind is angstig of onzeker, u zit als vader en moeder niet op één lijn… Zo kunnen er verschillende reden zijn waardoor u in de opvoeding knelpunten ervaart.

In een eerste gesprek gaan wij met u na welke knelpunten of problemen u ervaart. Vaak wordt uw kind daarna ook uitgenodigd voor een spelobservatie of gesprek. Op basis daarvan geven wij een advies voor verdere hulpverlening, waaronder ouderbegeleiding.

Ouderbegeleiding is een vorm van begeleiding die zich niet direct richt op het kind zelf, maar op de ouders. U als ouder(s) trekt elke dag met uw kind op, u bent belangrijk voor uw kind en u bent dan ook degene die de meeste invloed heeft op uw kind en zijn of haar gedrag. Ouderbegeleiding betekent niet dat u als ouders iets fout doet, het betekent dat wij met u meedenken hoe u als ouder sterk kunt staan in de opvoeding en hoe u met uw kind om kunt gaan. Dit kan gaan om algemene omgangsvragen zoals het omgaan met emoties bij kinderen, straffen en belonen, luisteren naar kinderen. Dit kan ook specifiek zijn: hoe gaat u om met een kind wat zich steeds terugtrekt of onzeker is, wat doet dat met u als ouder en hoe kunt u uw kind hierin steunen. Of: hoe handelt u wanneer uw kind erg druk of snel in paniek is? In een aantal gesprekken spreken we met elkaar concrete situaties door en zoeken we gezamenlijk naar oplossingen.

Wanneer bij uw kind een diagnose is gesteld (zoals bijv. autisme, ADHD en NLD) biedt ouderbegeleiding een meerwaarde. Deze kinderen vragen een specifieke aanpak, waarin wij kunnen adviseren.