EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reproces­ sing) is een behandelmethode voor het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Soms zijn emotionele, lichamelijke klachten of gedragsproblemen terug te voeren op traumatische of ingrijpende ervaringen die iemand heeft meegemaakt. Die ervaringen kunnen heel divers zijn: een ongeluk, ziekenhuisopname, ge­ pest zijn, misbruik, veel voelen falen. Herinneringen aan die gebeurtenissen kunnen heel makkelijk weer boven­ komen in het dagelijks leven doordat iets er aan doet herinneren. En dan komt ook de bijbehorende emotie van angst, onveiligheid, onzekerheid over jezelf of boosheid weer naar boven. EMDR is een behandel­ wijze die de laatste jaren steeds meer toegepast wordt en voor steeds meer klachten ingezet kan worden. Was het eerst vooral gericht op traumatische ervaringen, nu wordt het ook gebruikt bij bijvoorbeeld angsten of een negatief zelfbeeld.