Coaching

Coaching, wat is dat en voor wie?

Vanaf september 2019 zijn we binnen Fides gestart met het geven van coaching. Coaching is geen therapie/behandeling en wordt dan ook niet vergoed vanuit de zorgverzekering.  Voor behandeling en vergoeding vanuit de zorgverzekering is het voorwaarde dat er sprake is van psychische klachten of een stoornis. Bij coaching is dit niet het geval. Het is voor iedereen toegankelijk die persoonlijke of opvoedvragen heeft en de behoefte heeft dat iemand daarin meedenkt. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig. Wat houdt coaching in?

Individuele of persoonlijke coaching.

Coaching vragen hebben dan vaak betrekking op je studie, werk of privéleven. Thema’s als: persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, loopbaan, communicatie, relaties en conflicten, rouw, onzekerheid en ga zo maar door. Door coaching krijg je meer inzicht in je eigen denken, gevoel en handelen. Je ontdekt wie je bent, wat jouw talenten zijn, wat je wilt, waar je nu staat, maar vooral waar je naar toe wilt, maar ook hoe je daar kunt komen.

Gezinscoaching

Coaching vragen hebben dan betrekking op de opvoeding van kinderen en jongeren. (denk aan: gezinsdynamiek, het begrijpen van gedrag van je kind, ontwikkelingsnoden, puberteit, huiswerk en planning, temperament, opvattingen over opvoeding, kenmerken van de ouder etc.). Door coaching komt er meer inzicht in eigen denken en handelen, en gaan we op zoek naar praktische handvatten die passen bij ouders en kinderen in hun specifieke gezinssituatie.

Voor particulieren is het tarief voor coaching 55 euro per uur. Zakelijk geldt een ander tarief: bedrijven kunnen bij ons een offerte aanvragen als zij voor een medewerker coaching in willen zetten. Wij maken dan een inschatting van de lengte van het traject en de bijbehorende kosten.