Hulpvraagverduidelijking en indicaties

Soms weet u zelf niet goed welke hulp voor u het beste zou zijn of is het nodig dat andere hulpverleningsorganisaties bij uw situatie betrokken worden. Wij kunnen met u meedenken welke zorg in uw situatie het beste is en hiervoor indien nodig een indicatie aanvragen en u doorverwijzen naar de juiste vorm van hulp.

Gezien de hulpvraag van een kind of volwassene is er soms behoefte aan hulp in de thuissituatie, woensdagmiddagopvang, dagbesteding of logeren. Hiervoor moet een indicatie aangevraagd worden. Voor veel mensen is het aanvragen van zorg bij het Centrum Indicatiestelling Zorg of Bureau Jeugdzorg een pittige klus. Wij hebben enkele jaren ervaring in de regelgeving die daarbij komt kijken. Graag zijn wij u van dienst bij een indicatieaanvraag, de contacten met het zorgkantoor en de vraag hoe het geld in te zetten, wat hierbij wordt verstrekt. Wij denken ook mee in het zoeken naar de juiste woon- of begeleidingsvorm. Tevens kunnen wij ondersteunen bij een aanvraag voor bewindvoering of mentorschap.

Voor deze vorm van hulp verwijzen wij u graag door naar Alieke Verwoerd via 06-29164768 of https://www.verwoerdmaatschappelijkwerk.nl/.